Üye Sorumlulukları

Üye Sorumlulukları

Üyeler;

  1. Her yıl Haziran ve Ekim ayı içerisinde ödemekle yükümlü oldukları Munzam aidat ve yıllık aidatlarını geciktirmeden ödemekle, geciktirdiği takdirde gecikme zamlarıyla birlikte ödemekle,
  2. Yapılan hizmetler karşılığı belirlenen ücretleri ödemekle,
  3. Adres, telefon, faks, elektronik posta adreslerinden herhangi birinde ya da hepsinde meydana gelen değişiklikleri en kısa sürede Odaya bildirmekle,
  4. Maliyeden kaydını sildiren üyeler maliyeden iş bırakma tarihi itibariyle en geç bir ay içerisinde Odaya bunu bildirerek kayıt sildirme işlemlerini gerçekleştirmekle,
  5. Odaya yaptıkları her türlü beyanda bilgileri doğru beyan etmekle,
  6. Mesleki ahlak, disiplin ve tesanüde uymakla,
  7. Ticaret ve sanayi hayatıyla ilgili yapılan araştırma faaliyetlerinde kullanılan, firmalara ait istatistiki bilgileri veya rayiç fiyat tespitlerinde kullanılan, ürünlere ait fiyat bilgilerini en kısa sürede doğru olarak Odaya ulaştırmakla,
  8. Firmalarının Ticaret Sicilindeki kayıtlarında yaptıkları her türlü değişikliği en geç bir ay içerisinde Odaya bildirmekle,
  9. Odamıza kayıtlı kooperatif ve şirketler hisse, yetki, adres, sermaye ve genel kurulla ilgili işlemlerini karar tarihinden itibaren onbeş gün içerisinde Ticaret Sicil Memurluğumuza bildirmekle yükümlüdürler.

Hesabınıza giriş yapın

Fill the forms bellow to register

Şifrenizi alın

Lütfen şifrenizi sıfırlamak için kullanıcı adınızı veya e-posta adresinizi girin.